Denna sida innehåller bilder av mig, Bruno Bach. Fler bilder av mig finns på fotosidan.se, http://foton-av-bruno.blogspot.se, en sida som blivit lite uppmärksammad i Expressen, och på Instagram under mitt namn eller namnet bachs.se. Dessa sidor uppdateras med jämna mellanrum. Och - hittar Ni någon bild Ni gillar på någon av ovannämnda sidor, är det möjligt att köpa den bilden som tavla direkt av mig. Förfrågan om detta skickas per mail till mig här.